0494 81 10 10 hallo@jvstechnics.be

Privacyverklaring

Van Schepdael Jolan, besloten vennootschap, hierna JVS TECHNICS bv genoemd met maatschappelijke zetel te 9404 Aspelare, Daalstraat 24
Ondernemingsnummer BTW BE 0777.959.893, GSM: 0494/81.10.10
E-mail : info@jvstechnics.be

JVS TECHNICS respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons geeft vertrouwelijk blijft.

In deze privacyverklaring leest u welke gegevens we verzamelen als u onze diensten en/of producten gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en wat wij ermee doen. We vertellen u ook wat uw rechten zijn, wie toegang heeft tot uw gegevens en hoe lang wij uw gegevens bewaren. Hebt u na het lezen hiervan nog vragen over ons privacybeleid, dan kan u dit laten weten via info@jvstechnics.be.

Verwerkingsdoeleinden en bewaartermijn
JVS TECHNICS verzamelt en verwerkt uw gegevens voor de doelen die u hieronder terugvindt. Daarbij gebruiken wij zowel gegevens die u ons meedeelt als gegevens die wij zelf verzamelen. Wij bewaren persoonsgegevens gedurende de tijd die nodig is om het doel te bereiken, of gedurende de tijd die de wet voorschrijft (vb. bewaarplicht boekhoudkundige documenten).

– Uw bestelling uitvoeren:
Om uw bestelling uit te voeren, hebben we uw naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, adres (eventueel leveringsadres) nodig. Zo kunnen we uw bestelling leveren en u op de hoogte houden van het verloop. Voor boekhoudkundige redenen verplicht de wet ons om de gegevens over uw bestelling gedurende 7 jaar te bewaren.

– Recensies:
Wij vinden de meningen van onze bezoekers heel waardevol. Wij plaatsen enkel reviews met uw toestemming. Als u zo’n review wil achterlaten op de website, dan kan u zelf kiezen of uw naam of andere persoonsgegevens zichtbaar zijn voor andere websitebezoekers. U kan ook een pseudoniem gebruiken. Tot slot kan u ook aangeven of wij u mogen constateren over uw review. Wij hebben het recht om review te modereren als zij niet aan onze gebruiksvoorwaarden voldoen. Uw review wordt bewaard totdat u ons vraagt om die te verwijderen.

– Sociale media:
Als u sociale media gebruikt (vb. Facebook), dan kan u op sommige van onze websitepagina’s inloggen met uw social media account en deze pagina’s delen op uw sociale media (vb. via een ‘like’ of ‘share’ knop). Wij krijgen geen toegang tot uw social media account. Wij raden u aan om het privacybeleid van uw social media platform aandachtig te lezen, zodat u weet welke persoonsgegevens worden gebruikt, hoe en waarom deze gegevens worden gebruikt, en hoe u uw privacy voorkeuren kan aanpassen.

– Misbruik en fraude:
Wij kunnen klantengegevens gebruiken om misbruik en fraude te voorkomen en te onderzoeken. Indien nodig, kunnen wij klantengegevens doorgeven aan de bevoegde overheden.

– Professionele klanten en partners:
Ook van onze professionele klanten en partners houden wij persoonsgegevens bij van de contactpersoon. Wij gaan met deze gegevens even vertrouwelijk om al met andere klantengegevens.

Rechtsgronden van de verwerking
JVS TECHNICS verwerkt persoonsgegevens op basis van volgende rechtsgronden:
• toestemming (vb. foto’s nemen van de uitgevoerde werken en het plaatsen van reviews op de website)
• noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst (vb. uw bestelling uitvoeren)

Wanneer de verwerking van persoonsgegevens gebeurt op basis van de rechtsgrond toestemming, heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming opnieuw in te trekken voor de toekomst.

Doorgifte aan derden
JVS TECHNICS verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derde partijen. Wel delen wij uw gegevens intern met onze medewerkers (in dienstverband of op zelfstandige basis). Verder delen wij uw gegevens uitsluitend met derde partijen voor:
• het uitvoeren van uw bestelling;
• boekhoudkundige verwerking;
• het verzorgen van de IT-infrastructuur.

Onze medewerkers en de derden die wij inschakelen zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Wij garanderen dat zij hiertoe de nodige beveiligingsmaatregelen hebben genomen.

Wij delen uw persoonsgegevens enkel met leveranciers binnen de Europese Unie.

Cookies
Tijdens uw websitebezoek kunnen ‘cookies’ (kleine tekstbestanden) worden opgeslagen op uw computer of mobiel apparaat. Dankzij cookies herkennen wij uw apparaat bij een volgend bezoek, zodat u niet telkens dezelfde informatie moet invoeren of downloaden. Cookies geven ons ook inzicht in hoe u onze website gebruikt en hoe wij onze diensten gebruiksvriendelijker kunnen maken.

U kan uw internetbrowser zo instellen dat u geen cookies ontvangt, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt, of dat de cookies na uw sessie worden verwijderd. Het is wel mogelijk dat sommige grafische elementen niet juist verschijnen of dat u bepaalde toepassingen niet kan gebruiken wanneer cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Deze website maakt gebruikt van Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc. (hierna “Google”). Google maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te beiden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Uw rechten omtrent uw persoonsgegevens
U heeft recht op inzage van de persoonsgegeven die wij van u bijhouden en u kan ze (laten) verbeteren als ze onjuist of onvolledig zijn. U kan uw persoonsgegevens ook laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van (een deel van) uw persoonsgegevens door ons of door één van onze verwerkers.

U heeft ook het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van uw persoonsgegevens te vragen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere partij.

U heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing.

Om de bovenvermelde rechten uit te oefenen, volstaat het om te e-mailen naar info@jvstechnics.be

Om misbruik te voorkomen, vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen (evt. met onzichtbaar gemaakte pasfoto).

Klachten
Hebt u vragen of klachten over uw gegevens en de bescherming van uw privacy? Contacteer ons dan via de contactgegevens bovenaan deze privacyverklaring.
U heeft altijd het recht om u met uw klacht te wenden tot de Gegevensbeschermingautoriteit
(contact@apd-gba.be, +32 (0)2 274 48 00, www.gegevensbeschermingsautoriteit.be, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel)

Wijziging privacy statement
JVS TECHNICS kan zijn privacy statement wijzigen. Wij zullen deze wijziging aankondigen op onze website. Deze privacyverklaring is het laatst gewijzigd op 15/06/2020.